Τρέχουσες κατατάξεις

Καιρός για να τελειώσει ο διαγωνισμός:

1 Skar******* 200 Tokens
2 Fred******** 150 Tokens
3 Bowi******* 100 Tokens
4 alek***** 50 Tokens
5 Chri******** 25 Tokens
Κάθε μέρα οι 5 που θα ξοδεύουν τα περισσότερα θα ανταμείβονται με επιπλέον tokens!
Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε 24 ώρες.
Ο Επόμενος Θα Μπορούσε Να Είσαι Εσύ!

Προηγούμενες Νικήτριες

 • Τετάρτη
  (17.01.2018)
 • 1  bong*****
 • 2  eyes*****
 • 3  Bowi*******
 • 4  tony*****
 • 5  Fera*******
 • Τρίτη
  (16.01.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  Bowi*******
 • 3  Fera*******
 • 4  Mrna*****
 • 5  donn******
 • Δευτέρα
  (15.01.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  Bowi*******
 • 3  expr********
 • 4  Fera*******
 • 5  para*******
 • Κυριακή
  (14.01.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  Semp*****
 • 3  acdc*****
 • 4  Begg********
 • 5  zink*****
 • Σάββατο
  (13.01.2018)
 • 1  lotu*****
 • 2  Mrna*****
 • 3  matt******
 • 4  Doct********
 • 5  adas*****
 • Παρασκευή
  (12.01.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  baaa*****
 • 3  Bowi*******
 • 4  Juli*********
 • 5  para*******
 • Πέμπτη
  (11.01.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  Bowi*******
 • 3  Mrna*****
 • 4  Lepp*****
 • 5  bigw*******
 • Τετάρτη
  (10.01.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  para*******
 • 3  jack*****
 • 4  zink*****
 • 5  fili*****
 • Τρίτη
  (09.01.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  fili*****
 • 3  zink*****
 • 4  matt******
 • 5  Bowi*******
 • Δευτέρα
  (08.01.2018)
 • 1  zink*****
 • 2  Kova******
 • 3  eyes*****
 • 4  Bowi*******
 • 5  jack*****
 • Κυριακή
  (07.01.2018)
 • 1  Domi*****
 • 2  Paol*****
 • 3  zink*****
 • 4  eyes*****
 • 5  aval*******
 • Σάββατο
  (06.01.2018)
 • 1  zink*****
 • 2  eyes*****
 • 3  lati*****
 • 4  Rusl********
 • 5  Bowi*******
 • Παρασκευή
  (05.01.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  zink*****
 • 3  Bowi*******
 • 4  tony*****
 • 5  Gans******
 • Πέμπτη
  (04.01.2018)
 • 1  eyes*****
 • 2  fili*****
 • 3  zink*****
 • 4  grom*****
 • 5  dari*****
 • Τετάρτη
  (03.01.2018)
 • 1  para*******
 • 2  Thev*****
 • 3  Bred*****
 • 4  jack*****
 • 5  zink*****
 • Τρίτη
  (02.01.2018)
 • 1  stef********
 • 2  ange*****
 • 3  matt******
 • 4  SatT*****
 • 5  rntk******
 • Δευτέρα
  (01.01.2018)
 • 1  Ibra*********
 • 2  sarb******
 • 3  nak2*****
 • 4  char*******
 • 5  para*******
 • Κυριακή
  (31.12.2017)
 • 1  Domi*****
 • 2  para*******
 • 3  stra*****
 • 4  Sick******
 • 5  GOOD******
 • Σάββατο
  (30.12.2017)
 • 1  eyes*****
 • 2  Domi*****
 • 3  Pump*****
 • 4  dare*****
 • 5  ftop*****
 • Παρασκευή
  (29.12.2017)
 • 1  para*******
 • 2  eyes*****
 • 3  Paol*****
 • 4  matt******
 • 5  Ibra*********
 • Πέμπτη
  (28.12.2017)
 • 1  eyes*****
 • 2  para*******
 • 3  ange*****
 • 4  stef********
 • 5  baaa*****
 • Τετάρτη
  (27.12.2017)
 • 1  eyes*****
 • 2  jack*****
 • 3  Rusl********
 • 4  gius******
 • 5  Bowi*******
 • Τρίτη
  (26.12.2017)
 • 1  para*******
 • 2  Shad******
 • 3  mcal*****
 • 4  Tecn*******
 • 5  dare*****
 • Δευτέρα
  (25.12.2017)
 • 1  myop*****
 • 2  JCCC*****
 • 3  Tecn*******
 • 4  Tosh*****
 • 5  jami******
 • Κυριακή
  (24.12.2017)
 • 1  Lepp*****
 • 2  ange*****
 • 3  lati*****
 • 4  Kova******
 • 5  Paol*****
 • Σάββατο
  (23.12.2017)
 • 1  eyes*****
 • 2  stef********
 • 3  gius******
 • 4  alex*****
 • 5  tedd*****
 • Παρασκευή
  (22.12.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  siis*****
 • 3  eyes*****
 • 4  Bald******
 • 5  name*********
 • Πέμπτη
  (21.12.2017)
 • 1  eyes*****
 • 2  gius******
 • 3  stef********
 • 4  Roma*****
 • 5  Bald******
 • Τετάρτη
  (20.12.2017)
 • 1  eyes*****
 • 2  luck******
 • 3  dare*****
 • 4  ekil*****
 • 5  quee*******
 • Τρίτη
  (19.12.2017)
 • 1  luck******
 • 2  Kova******
 • 3  eyes*****
 • 4  ange*****
 • 5  Bowi*******

Κανόνες Εκστρατείας

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, το bongacams-ru.com θα βραβεύει 5 μέλη κάθε μέρα (ως 'μέρα' ορίζεται αυτή που ξεκινά στις 00:00πμ GMT+2 και τελειώνει στις 11:59μμ GMT+2).

Τα δωρεάν tokens θα πιστώνονται στον λογαριασμό τους bongacams-ru.com εντός λίγων ωρών.

Κάθε μέρα οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τους 4 πρώτους χαρακτήρες από το όνομα χρήστη τους.

Χωρίς παρέκκλιση από τα παρόντα λεγόμενα, οποιοδήποτε μέλος διαπράξει απάτη γενικότερα αλλά και όσον αφορά αυτή την συγκεκριμένη καμπάνια ή πάψει να είναι μέλος στο bongacams-ru.com κατά τη διάρκεια της καμπάνιας θα πρέπει να αποκλειστεί από την καμπάνια και δεν θα είναι επιλέξιμος για οποιοδήποτε βραβείο μπόνους.

Το bongacams-ru.com δικαιούται να τροποποιήσει αυτούς τους επίσημους κανονισμούς κατά την αποκλειστική του κρίση συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξαίρεση τα βραβεία που δίνονται.

Το bongacams-ru.com δικαιούται να ακυρώσει κατά την αποκλειστική του κρίση την καμπάνια και οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν θα δικαιούνται καμία αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης.